Solistenconcours Hulsberg !


Zondag 24 april j.l. heeft Nils Lemmens meegedaan aan het solistencours in Hulsberg.

Hij behaalde 82 punten in de jeugdafdeling op hoorn.

Proficiat namens ons allen met deze mooie prestatie.