Bestuur


De harmonie en drumband worden geleid door zeven bestuursleden. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de volgende drie bestuursleden:

Voorzitter:  –
Secretaris Roger Strijkers  Molenweg Noord 10  046-4333402    06-13664083
 6129 PE Berg a/d Maas  roger.strijkers@ziggo.nl
Penningmeester: Maurice Pörteners Heerottostraat 29a 046-4527320    06-41579659
6121 NB Born mmgmporteners@home.nl