Harmonie St. Joseph - Berg aan de Maas

Harmonie

Created with Sketch.

Harmonie St. Joseph werd opgericht in 1912 en vierde in 2012 haar 100-jarig bestaan. Tevens ontving men tijdens dit eeuwfeest het predikaat “Koninklijk erkende vereniging”. De drumband, opgericht in 1952, vierde in hetzelfde jaar haar 60-jarig bestaan. Het harmonieorkest bestaat momenteel uit ± 65 spelende muzikanten met een sterk variërende leeftijd. De harmonie staat o.l.v. dirigent Peter Wouters. De harmonie is aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziek gezelschappen (LBM), die deel uitmaakt van de Federatie Katholieke Muziekbond Nederland (FKM). Op 21 oktober 2006 ging de harmonie op concours in de tweede divisie en behaalde een fraaie 1e prijs met 82,92 punten.

Op 25 oktober 2015 werd in de derde divisie een verdienstelijk resultaat behaald tijdens het bondsconcours in de Oranjerie te Roermond.

De Limburgse bond is ingedeeld in negen regio’s. Harmonie St. Joseph is met dertig streekverenigingen ingedeeld in regio 5: regio Maasvallei. Harmonie St. Joseph speelt in de derde afdeling en behaalde in 2000 op het bondsconcours te Venlo met 306 punten een eerste prijs.

De harmonie is tevens aangesloten bij de Maasgouw. Hierbij zijn dertientien verenigingen van de gemeenten Sittard-Born, Susteren en Stein vertegenwoordigd. Ieder jaar vindt er beoordelingstoernooi plaats waarbij iedere vereniging in haar afdeling gewaardeerd wordt met voldoende, goed of zeer goed.

Jaarlijks verzorgt de harmonie een zestal concerten,waarbij het repertoire niet alleen niveau bepalend is, maar ook luistergenot biedt voor de doorsnee luisteraar. Het sociale interparochiële gebeuren krijgt veel aandacht. Denk hierbij aan het opluisteren van carnavalsoptochten, de eerste communie, processies, het Oogstdankfeest, St. Maarten, Sinterklaas en het Kerstfeest.

De harmonie speelt op straat de volgende marsen:

1 Albula ,
2 Burgwache,
3 Excellence,
4 De Garde,
5 Saint Triphon,
6 Barcelona,
7 Semper Viator,
8 Juniora,
9 Limburgse Jagersmars,
10 Straight Ahead,
11 Europa Mars,