Harmonie St. Joseph - Berg aan de Maas

Dames-comité

drap-zinl ge 100_sHet Damescomité van de Koninklijke harmonie Sint Joseph.

In december 1993 werd door enkele bestuursleden van onze harmonie het idee geopperd om een zelfstandig damescomité op te richten. Dit omdat er toch al bij elk evenement een beroep werd gedaan op de vrouwen van het bestuur en de leden.

In Januari 1994 is het damescomité geboren.

De kerntaak van het damescomité is het verrichten van hand en spandiensten  bij elke activiteit en tevens het zelf organiseren van activiteiten zodat ze onze harmonie ook financieel kan ondersteunen.

In de beginjaren werden er weidefeesten georganiseerd met daarbij een rommelmarkt.

Echter op het moment bestaan onze activiteiten uit tombola’s (loterijen) en niet te vergeten de cyclamen actie. Bij deze laatstgenoemde actie helpen heel veel leden aan mee. Hier zijn we  bijzonder blij mee, anders was het onbegonnen werk.

Enkele voorbeelden van onze inzet zijn, buffet diensten bij concerten of andere evenementen. Een ontbijtje voorafgaande aan een concours van de drumband of de harmonie en/of bij terugkomst een hapje met onze felicitaties natuurlijk. We zijn eigenlijk met andere woorden: “De mam van de vereniging”.

Ook zijn er in de loop der jaren al verschillende giften gedaan en enkele instrumenten aangeboden. Echter onze grootste trots is toch het drapeau dat we enkele jaren geleden mochten aanbieden aan onze harmonie.

Helaas zijn ons in de loop der jaren enkele leden ontvallen. Daarbij is het damescomité is aan het vergrijzen, dus ieder nieuw lid is welkom zodat het damescomité weer kan groeien en blijven bestaan.

Het damescomité bestaat op het moment uit zeven leden.

Voorzitster: Sibille Coenen.

Secretaris: Martha van Cleef

Overige leden: Els Savelkoul, Mia van Oppen, Ellie Spronkmans,  Monique Verheijden  en Jolanda Munsters.