Harmonie St. Joseph - Berg aan de Maas

Bestuur

De harmonie en drumband worden geleid door zeven bestuursleden. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de volgende drie bestuursleden:

Voorzitter  Vacant    
       
Secretaris
    secretariaat@harmoniestjoseph.nl
Penningmeester Maurice Pörteners Heerottostraat 29a 046-4527320    06-41579659
    6121 NB Born penningmeester@harmoniestjoseph.nl
Bestuursleden John van Cleef Marc Stoffels
Thei Alberti  Alex Hornesch