Harmonie St. Joseph - Berg aan de Maas

Harmonie

Harmonie St. Joseph werd opgericht in 1912 en vierde in 2012 haar 100-jarig bestaan. Tevens ontving men tijdens dit eeuwfeest het predikaat “Koninklijk erkende vereniging”. De drumband, opgericht in 1952, vierde in hetzelfde jaar haar 60-jarig bestaan. Het harmonieorkest bestaat momenteel uit ± 65 spelende muzikanten met een sterk variërende leeftijd. De harmonie staat o.l.v. dirigent Peter Wouters. De harmonie is aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziek gezelschappen (LBM), die deel uitmaakt van de Federatie Katholieke Muziekbond Nederland (FKM). Op 21 oktober 2006 ging de harmonie op concours in de tweede divisie en behaalde een fraaie 1e prijs met 82,92 punten.

Op 25 oktober 2015 werd in de derde divisie een verdienstelijk resultaat behaald tijdens het bondsconcours in de Oranjerie te Roermond.

De Limburgse bond is ingedeeld in negen regio’s. Harmonie St. Joseph is met dertig streekverenigingen ingedeeld in regio 5: regio Maasvallei. Harmonie St. Joseph speelt in de derde afdeling en behaalde in 2000 op het bondsconcours te Venlo met 306 punten een eerste prijs.

De harmonie is tevens aangesloten bij de Maasgouw. Hierbij zijn dertientien verenigingen van de gemeenten Sittard-Born, Susteren en Stein vertegenwoordigd. Ieder jaar vindt er beoordelingstoernooi plaats waarbij iedere vereniging in haar afdeling gewaardeerd wordt met voldoende, goed of zeer goed.

Jaarlijks verzorgt de harmonie een zestal concerten,waarbij het repertoire niet alleen niveau bepalend is, maar ook luistergenot biedt voor de doorsnee luisteraar. Het sociale interparochiële gebeuren krijgt veel aandacht. Denk hierbij aan het opluisteren van carnavalsoptochten, de eerste communie, processies, het Oogstdankfeest, St. Maarten, Sinterklaas en het Kerstfeest.

Sinds 2012 staat de harmonie onder leiding van Peter Wouters.

Peter begon op 8-jarige leeftijd muziek te spelen bij zijn moedermaatschappij: de Koninklijke Harmonie Vossem’s Voerezonen. Hier werd hij opgeleid door de toenmalige dirigent: Roger Verspeeten ere-onderkapelmeester van de Belgische Gidsen. Al snel volgde hij les aan de muziekacademie van Tervuren waar hij slagwerk, notenleer, harmonie en piano volgde, met als kroon op het werk de regeringsmedaille voor slagwerk met grootste onderscheiding. Peter vervolmaakte zich aan het Lemmensinstituut te Leuven en het Koninlijk Muziekconservatium te Brussel. Later behaalde hij het diploma HAFABRA-directie te Gent met grootste onderscheiding. In 2009 behaalde hij het getuigschrift jureren HAFABRA-wedstrijden VLAMO en provinciale concours. Hij volgde masterclass bij J. Van der Roost, J. Segers en L. Van Acker. Hij was slagwerkleraar bij Music Center te Leuven (1991-2016) en slagwerkleraar te Eizer-Overijse en Huldenberg. In 1998 werd hij dirigent bij de Koninlijke Philharmonie te Leefdaal. In 1999 werd hij benoemd tot dirigent bij de K.H. Sint Hilarius te Bierbeek tot 2014. (afdeling uitmuntendheid).

Onze harmonie repeteert op de maandagavond van 20:00 tot 22:00 in het MFC te Berg aan de Maas. Iedereen is van harte welkom om geheel vrijblijvend een kijkje te komen nemen.